Beszélgetés a romák mind a mai napig tartó, folyamatos vándorlásának okairól, szociológiai hátteréről.

Résztvevők:
Kadét Ernő – Roma Sajtó Központ
Daróczi Gábor – (ex) Roma Versitas
Csík Juci
Hamze Bytyci – Roma Trial (Berlin)

Moderátor:
Pócsik Andrea

A roma kultúrához kötődő egyik legfontosabb toposz az út, úton levés és a vándorlás. Az elmúlt évtizedekben a posztszocialista országokból a fejlett demokráciákba áramló, hazájukat gazdasági okokból vagy a faji diszkrimináció elől menekülő romák különböző beilleszkedési vagy épp túlélési stratégiákat választottak.

Mivel túlnyomórészt nagyobb városokban telepedtek le, ezeket meghatározták az ottani lehetőségek és korlátok.

A magyarországi a roma népesség körében is megfigyelhető ez a fajta mozgás: az ország különböző, hátrányos helyzetű régióiból vagy régióiba, egy városon belül egyik kerületből a másikba.

A “Vándorlásra születeve” (Journey/Drom) című előadáshoz szervezett beszélgetésen ezeknek az összetett, különböző szociológiai, antropológiai tényezőkkel leírható jelenségeknek a mintázatait vizsgáljuk meg két nagyvárosban – Budapesten és Berlinben, egy újszerű, sajátos megközelítésben.

Az együttélés rendszerszintű és alternatív módozatait elemezzük, kiemelünk néhány fontos hosszabb-rövidebb időn át működő kulturális teret, és megvilágítjuk azok létrehozását, fennállását vagy megszűnését befolyásoló intézménypolitikákat.

A nagyvárosok meglévő és hiányzó kulturális téralakzatainak feltérképezésével vendégeink segítenek válaszolni néhány, a témát érintő lényegi kérdésre, illetve megfogalmazni olyanokat, amelyekre a felelet a mindenkori kultúr- és várospolitikai elvek kidolgozóinál, a döntéshozóknál van.

A program a budapesti Goethe Intézet és a Pro Progressione támogatásával jött létre.

Share

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>